Terminy Zespołów Orzekających

Słownik pojęć

STREFA STOP PRZEMOCY

Articles

Propozycje przedsięwzięć  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Nr 2 w Łomży skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców w celu przeciwdziałania  agresji i przemocy rówieśniczej.

 

        W związku z nasilającymi się aktami przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży Poradnia przypomina ,że w naszym planie pracy  na rok szkolny 2022 / 2023 znajdują się propozycje wsparcia dla uczniów , rodziców i nauczycieli. Jednocześnie informujemy ,że w przygotowaniu jest nasza  propozycja dotycząca depresji jej objawów oraz tego  jak wspomagać jej leczenie.

 

 1. Mediacje w sytuacjach konfliktów w rodzinie  na płaszczyźnie rodzic-dziecko. –  pedagog E. Frołow

 Celem mediacji jest znalezienie akceptowanego przez nastolatka i rodziców rozwiązania konfliktu, ustalenie przez nich samych   zasad, które zobowiązują się przestrzegać.

 2. Trening umiejętności życiowych (uczniowie kl. IV-VI  8 spotkań) - psycholog A. Filipiuk

 Celem jest rozwój umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów (tj. prawidłowej komunikacji, radzenia sobie z negatywnymi  emocjami, ze stresem, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współpracy i współdziałania).

 3. Spotkania z Leonem – cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku 5-9 lat (w grupach jednorodnych wiekowo). -   psycholog M. Pękalak - Pawłowicz

 Cel: profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

 - pogłębienie świadomości własnych uczuć,

 - uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,

 - poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,

 - naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

 - uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,

 - poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

 4. Zajęcia edukacyjno – warsztatowe dla uczniów klas V – VIII - psycholog Z. Reterska

 - Jak radzić sobie z emocjami

 -  Asertywność – umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami

 5. Warsztaty dla młodzieży o tematyce: np.: - pedagog M. Dąbrowska

 -  Jak radzić sobie ze złością ?

 -  Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji i mediacji.

 -  Jak radzić sobie ze stresem ?

 6. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, emocjonalnymi, trudnościami wychowawczymi.- psycholog: B. Witkowska, M Pękalak – Pawłowicz, A. Filipiuk 

 7. Warsztaty dla uczniów na temat:  „Rozwiązywanie konfliktów z  wykorzystaniem elementów negocjacji i mediacji.” – pedagog E. Frołow

 8. Hamuj Hejt! – warsztaty dla uczniów klas III-IV szkoły podstawowej  - pedagog M. Brzozowska

 - Celem jest ograniczanie zjawiska „mowy nienawiści” w społeczności szkolnej

 9. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym- wykład dla nauczycieli. – pedagog A. Wincenciak

 10. "Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży - przyczyny, przejawy, skutki, profilaktyka". – psycholog Z. Reterska

 

Zapraszamy również do skorzystania ze wsparcia pod linkiem:

https://przyjaznaprofilaktyka.pl/po-stronie-mocy-przeciwko-przemocy

 

  • Materiały do czytania :

 - Profilaktyka przemocy rówieśniczej

 

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. polityka prywatności