Terminy Zespołów Orzekających

Słownik pojęć

STREFA STOP PRZEMOCY


 

„Festyn Szkół Zawodowych”

 

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży postanowiła po raz kolejny wyjść z inicjatywą, ułatwienia uczniom klas ósmych dokonania pierwszych wyborów edukacyjno-zawodowych. Dnia 22 marca 2023r. w godzinach 10.00–13-30 odbyła się Giełda Szkół – „ Festyn Szkół Zawodowych” w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, przy Szkole Podstawowej nr 9w Łomży. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Podczas w/w Festynu zaprezentowały wszystkie się technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące oraz bursy szkolne z terenu naszego miasta. Była to znakomita okazja, do zapoznania się z ofertą wszystkich łomżyńskich szkół ponadpodstawowych, szansa na zadanie pytania uczniom i nauczycielom, którzy o swoich placówkach udzielali tylko sprawdzonych i aktualnych informacji. Swoje stanowiska zaprezentowało łącznie 16 placówek. W czasie trwania Festynu odwiedziło nas ponad 1200 uczennic i uczniów klas ósmych wszystkich szkół z terenu Miasta Łomży, a także z: Nowogrodu, Zbójnej, Kuzi, Dobregolasu, Kupisk, Wygody, Podgórza, Puchał, Pniewa, , Przytuł, Konarzyc, Jarnut, Szczepankowa , Śniadowa, Wizny i Rutek. Nasz Festyn odwiedził również Prezydent Miasta Łomży Pan Mariusz Chrzanowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Paweł Piwowarski. Włodarz naszego Grodu nad Narwią szczególnie cenił sobie sobie   rozmowy bezpośrednie z młodzieżą i to zarówno tą ze szkół średnich jak i podstawowych. Zachęcał do nauki w łomżyńskich szkołach średnich ale słuchał jednocześnie czego oczekują w kwestii edukacji dzisiejsi 15-latkowie.

 

Dziękujemy serdecznie za udział w w/w inicjatywie dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycielom oraz rodzicom uczniów, których wsparcie, będzie niezwykle istotne w podejmowaniu prze ich pociechy pierwszych, poważnych życiowych decyzji. Świadomy wybór, oparty na rzetelnej informacji jest pierwszym krokiem do sukcesów szkolnych uczniów w przyszłości. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia Giełdy Szkół on - line na stronie internetowej naszej Poradni. Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące profili kształcenie w poszczególnych szkołach ale również wzory dokumentów składanych przy rekrutacji, filmy promocyjne oraz wiele innych istotnych informacji.

 

Galeria Zdjęć

 

ŁOMŻYŃSKA GIEŁDA

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ON-LINE

2023/2024

KALKULATOR PUNKTÓW

OFERTA ŁOMŻYŃSKICH SZKÓŁ

 


 

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Jak rozpoznać depresję u dzieci i młodzieży?

 

Szacuje się, że ryzyko wystąpienia schorzenia jest znacznie częstsze u dziewcząt. W okresie adolescencji dziewczynki chorują 2 razy częściej niż chłopcy. Przed okresem pokwitania depresja występuje równie często u dziewczynek i chłopców.

 

Co to jest ta depresja?-depresja (łac. depressio „głębokość” od deprimere „przygniatać”)

 

Lekarze umieszczają depresję  w  grupie  zaburzeń  nastroju  (zaburzenia afektywne). Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 różnicuje epizody depresji – zarówno jednobiegunowej, jak i dwubiegunowej – ze względu na ich nasilenie:

 

 • epizody depresji łagodne,
 • epizody depresji umiarkowane,
 • epizody depresji ciężkie bez objawów psychotycznych,
 • epizody depresji ciężkie z objawami psychotycznymi.

 

Depresja młodzieńcza- jest zaburzeniem, które występuje u osób w okresie dojrzewania, w którego obrazie psychopatologicznym, poza typowymi objawami depresji, często występują objawy somatyzacyjne, uczucie zmęczenia lub znużenia, drażliwość (dysforia), zachowania autoagresywne, przekonanie o własnej niezaradności, lęk przed niepowodzeniami, obawy przed podejmowaniem zadań, trudności szkolne.

 

Jak odróżnić zaburzenie depresyjne od normalnego smutku?

 

 • najczęściej smutek ma charakter naturalnie występującej emocji uwarunkowanej bieżącymi przeżyciami i niezwiązanej z żadnym zaburzeniem zdrowia;
 • smutek zwykle jest krótkotrwały i trwa kilka lub kilkanaście godzin, podczas gdy chorobowe obniżenie nastroju może utrzymywać się przez wiele tygodni lub miesięcy;
 • przygnębienie w zaburzeniu depresyjnym zwykle współwystępuje z innymi objawami;
 • w depresji zwykle ograniczona jest reaktywność nastroju - pocieszenie osoby w depresji jest niemożliwe lub bardzo trudne (nawet może pogarszać samopoczucie, z uwagi na uczucie niezrozumienia)
 • depresja może wystąpić bez poprzedzających ją trudnych przeżyć czy wydarzeń
 • nasilenie przygnębienia w zaburzeniach depresyjnych jest często nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do poprzedzających je przeżyć
 • w depresji radzenie sobie nawet z codziennymi sprawami może być w znacznym stopniu utrudnione lub nawet niewykonalne;

 

Większość ludzi kojarzy depresje ze smutkiem, ale to zdecydowanie coś więcej. Gdy objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie i zaczynają utrudniać życie może to świadczyć o rozwijającej się depresji. 

 

W większości przypadków depresja stanowi efekt współdziałania wielu różnych czynników:

 

 • genetycznych - (depresja występuje częściej u dzieci, których krewni też na nią chorowali)
 • biologicznych - (zaburzenia hormonalne, nieprawidłowe działanie neuroprzekaźników w mózgu)
 • psychologicznych (niska samoocena, słabe umiejętności społeczne, brak odporności na stres)
 • środowiskowych - (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, brak czasu dla dziecka, nadmierne oczekiwania co do jego osiągnięć, stresujące wydarzenia w życiu, śmierć bliskiej osoby, doświadczenie przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, nadużywanie przez rodziców alkoholu lub substancji psychoaktywnych, trudna sytuacja materialna, problemy w szkole). 

 

Symptomy, na które musimy zwrócić uwagę:

 

 • złe samopoczucie fizyczne - dolegliwości somatyczne (np. bóle brzucha lub głowy), np. inne niż typowe dolegliwości bólowe, nadmierne wyczulenie na punkcie funkcjonowania swojego organizmu (wyolbrzymianie dolegliwości fizycznych)
 • zaburzenia aktywności - brak energii, szybkie męczenie się, ciągłe uczucie znużenia
 • zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania - mogą powodować problemy w nauce
 • ogólne osłabienie koncentracji uwagi, pamięci i zdolności intelektualnych,
 • lepsze funkcjonowanie w godzinach wieczornych niż w ciągu dnia -  trudności z porannym wstawaniem, zaburzenia apetytu
 • zaburzenia snu (problemy z zasypianiem lub nadmierna senność),
 • rozdrażnienie, uczucie zmęczenia, przygnębienie, zmienność nastroju, utrata zdolności do odczuwania przyjemności
 • niskie poczucie własnej wartości - negatywna ocena siebie, rzeczywistości i przyszłości
 • izolowanie się
 • zachowania autodestrukcyjne
 • częste nieobecności w szkole, gorsze wyniki w nauce
 • zainteresowanie tematyką śmierci, myśli samobójcze.

 

Rola nauczyciela i szkoły:

 

 • uważny  nauczyciel może  być pierwszą  osobą,  która  zauważy  niepokojące  objawy
 • zarówno  dziecko  ciche,  wycofane, wyglądające  na  smutne  lub  przygnębione,  jak  i  dziecko drażliwe,  sprawiające  problemy  wychowawcze,  może cierpieć  z  powodu  depresji
 • nauczyciel  powinien  w  sposób  spokojny  i  życzliwy  porozmawiać  z  dzieckiem  o  jego  samopoczuciu  i  problemach.
 • należy  unikać  szorstkiego,  krytycznego  podejścia  i  stawiania  wysokich  wymagań,  warto  okazywać  serdeczność, chęć zrozumienia i bezwarunkowy szacunek

 

Drogi Nauczycielu, Wychowawco zanim  przystąpisz  do  rozmowy  z  dzieckiem:

 

 • zastanów  się  nad  swoją  reakcją,  nastawieniem  do  dziecka  i  przemyśl,  w  jaki  sposób chcesz z nim rozmawiać.
 • unikaj  wypytywania,  aby  uczeń  nie  poczuł  się  jak na  „przesłuchaniu”.    wyrażaj  swoją  gotowość  do  wysłuchania  go
 • jeśli  nie  rozumiesz  czegoś  w  wypowiedzi  ucznia,  doprecyzuj,  zadając  dodatkowe - Unikaj  zgadywania, o co uczniowi mogło chodzić.
 • nie  krytykuj  i  nie  podważaj  prawdziwości  tego,  co uczeń  mówi  o  swoim  przeżywaniu  rzeczywistości szkolnej
 • unikaj  sformułowań  typu  „Nie  wygłupiaj się  —  przecież  nic  takiego  się  nie  stało”
 • sprawdzaj,  jakie  znaczenie  dla  ucznia  mają  określone zdarzenia  i  jak  uczeń  je  przeżywa
 • interesuj  się  uczniem  na  co  dzień,  niezależnie  od jego  nastroju,  a  nie  tylko  wówczas,  kiedy  widzisz niepokojące objawy.
 • jeśli  u  dziecka  w  wieku  przedszkolnym  lub  wczesnoszkolnym  zauważysz  drażliwość,  apatię,  brak zainteresowania  czynnościami, które  wcześniej sprawiały  mu  przyjemność,  niechęć  do  współpracy,  brak  łaknienia,  nawracające  skargi  na  bóle brzucha,  głowy, nóg,  itp.,  wycofanie  z  aktywności  lub  zachowania  mające  na  celu  zwrócenie  na  siebie  uwagi,  zasygnalizuj  to  rodzicom

 

U  młodszych  dzieci  z  depresją,  częściej  niż  u  młodzieży, współwystępuje  lęk  separacyjny,  natomiast  inne zaburzenia  lękowe  oraz  zaburzenia  zachowania  obserwuje się tak samo często w obu grupach wiekowych.

 

Jeśli  u  nastolatka  zauważysz  drażliwość,  częste wybuchy  złości,  wycofanie  z  kontaktów  społecznych, brak  zainteresowania  czynnościami, które  wcześniej sprawiały  mu  przyjemność,  wypowiedzi  na  temat śmierci,  bezsensu  życia,  braku  nadziei  i  planów  na przyszłość, utratę  apetytu  lub  przeciwnie  bardzo nasilony  apetyt,  wyraźny  spadek  lub  przyrost  masy ciała,  skargi  na  brak  snu  lub  nadmierną  senność, trudności  w  realizacji  wymagań  szkolnych,  zwróć  na  to uwagę rodziców.

 

Kiedy  zauważysz  niepokojące  objawy  u  swojego ucznia,  nie  zatrzymuj  tej  wiedzy  dla  siebie:

 

 • zaproś na  rozmowę  jego  rodziców
 • unikaj  rozmów  podczas  dyżuru  na  korytarzu  czy  w  czasie  przerwy  między  lekcjami
 • powiedz  rodzicom o  swoich  obserwacjach
 • opisuj  dokładnie  niepokojące Cię zachowania  dziecka,  unikaj  sformułowań oceniających
 • wyraź swój  niepokój  i  wyjaśnij,  jakie  możliwości  zasięgnięcia porady  specjalisty  ma  rodzina 
 • bardzo  ważne  jest  zapobieganie  izolacji społecznej,  nie  należy  wykluczać  dziecka  z  żadnych  obszarów  funkcjonowania  szkolnego
 • motywuj, żeby dziecko mogło  uczestniczyć  w  zajęciach  wychowania  fizycznego,  w  imprezach, uroczystościach  itp.  organizowanych  przez  szkołę, w  wyjściach czy wycieczkach klasowych.

 

Drogi Rodzicu! Nie zwlekaj z reakcją jeśli dziecko:

 

 • mówi wprost o chęci odebrania sobie życia lub deklaruje, że lepiej byłoby gdyby nie żyło
 • interesuje się tematyką śmierci, samobójstw, ogląda strony internetowe o takiej tematyce, zamieszcza wpisy w mediach społecznościowych,
 • nagle, znacząco zmienia sposób funkcjonowania,
 • wycofuje się z kontaktów z rówieśnikami, izoluje się,
 • gromadzi środki potencjalnie przydatne do podjęcia próby samobójczej: tabletki, sznur, żyletki

 

Czynniki, które mogą zwiększyć to ryzyko:

 

 • impulsywność i wybuchowość dziecka,
 • podjęte próby samobójcze w przeszłości,
 • samobójstwa i próby samobójcze w otoczeniu (rodzina, znajomi),
 • stosowanie alkoholu czy substancji psychoaktywnych,
 • przykre czy trudne doświadczenie związane z przeżyciem wstydu (problemy z rówieśnikami, zawiedziona miłość, niepowodzenia szkolne),
 • dostęp do potencjalnie niebezpiecznych środków (leków zażywanych przez członków rodziny, broni przechowywanej w domu).

 

Jak można wspierać młodą osobę z podejrzeniem depresji?

 

Pamiętaj !!!

 • Depresja jest poważną chorobą!
 • Nie należy utożsamiać jej z chwilowym przygnębieniem i spadkiem nastroju!
 • Odpowiednie i systematyczne leczenie prowadzi do ustąpienia objawów oraz umożliwia powrót do funkcjonowania!

 

Test Beck’ato uznawany na całym świecie zbiór pytań dzięki którym dowiesz się czy ktoś jest chory na depresję, a jeśli tak to o jakim natężeniu. Test Beck’askłada się z 21 pytań. Wynik pozna tylko robiący test. Poniżej link do Testu Back’a online:

https://kulepszemu.pl/skala-depresji-becka

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Antydepresyjny Telefon zaufania Fundacji Itaka – 22 484 88 01
 • Telefon zaufania Dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
 • www.forumprzeciwdepresji.pl

 

                                                                                                                                                                            Opracowała:

                                                                                                                                                                             Ewa Duchnowska - pedagog

 

Literatura:

 1. Bo jesteś człowiekiem : żyć z depresją, ale nie w depresji / Ewa Woydyłło. -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012
 2. Czy mam depresję i co mogę na to poradzić? : poradnik dla nastolatków / Shirley Reynolds. - Poznań : "Rebis", 2018
 3. Depresja u nastolatka : poradnik dla rodziców / Monika Parkinson, Shirley Reynolds. - Poznań : "Rebis", 2018
 4. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać - poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow. - Warszawa : "Difin" 2018
 5. Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
 6. Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. - Warszawa: "Wiedza i Praktyka”, 2017
 7. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
 8. Jak pracować z uczniem w depresji, z myślami samobójczymi czy dokonującym okaleczeń. - Warszawa : Raabe, 2010
 9. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort. - [Słupsk] : Dobra Literatura, 2017
 10. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip Kendall. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
 11. https://wyleczdepresje.pl/
 12. Monika Turno „Oni są wśród nas – dziecko z depresją w szkole i przedszkolu”

 

 

Sieć pedagogów specjalnych

 

Dnia 10.01.2022r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Łomży odbyło się kolejne spotkanie pedagogów specjalnych w ramach pracy naszej sieci.

 

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz dokonywania efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć specjalistycznych. Omówiliśmy przedstawione narzędzia diagnostyczne, które można wykorzystać w ramach diagnozy uczniów na różnych etapach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia).

 

Spotkanie odbyło się w formie warsztatów, gdzie specjaliści w grupach, podzielonych na etapy edukacyjne,  omówiliśmy specyfikę pracy pedagoga specjalnego w różnych placówkach.

 

Podczas spotkania dzieliliśmy się doświadczeniami z dotychczasowej pracy oraz pomysłami jej modyfikacji. Tradycyjnie uczestnicy spotkania otrzymali wersję elektroniczną materiałów ze spotkania.  Wspólnie ustaliliśmy termin oraz zakres tematyczny następnej sesji.

 

Dziękujemy Koleżankom za obecność, wymianę dobrych praktyk, nabytych w trakcie codziennej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz bardzo przyjazną atmosferę podczas spotkania.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie,

(również dotychczas nieobecnych),

które odbędzie się 7 marca 2023 roku o godzinie 10.30
w siedzibie poradni.

 

 

 

Komponenty spotkania:

1. Edukacja włączająca.

2. Prognozowane zmiany w szkołach od września 2023.

3. Wymiana refleksji i doświadczeń.

4. Dyskusja.

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

 

 

                                                                                                                                                                                                         Ewa Duchnowska

                                                                                                                                                  Marta Brzozowska


Kontynuacja spotkań sieci pedagogów specjalnych

 

 

 

Dnia 29.11.2022r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Łomży odbyło się kolejne spotkanie pedagogów specjalnych w ramach pracy naszej sieci.

 

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące warsztatu pracy pedagoga, tworzenia wzorcowej dokumentacji. Omówiliśmy przedstawione wzory dokumentów i formularzy niezbędnych do realizacji zadań.

 

Podczas spotkania pedagogów specjalnych mogliśmy podzielić się doświadczeniami oraz wspólnie dokonać refleksji dotyczącej trafności doboru niezbędnej pomocy specjalistycznej dla dziecka w placówce.

 

Niewątpliwie, w naszej profesji najważniejsze jest dobro i prawidłowy rozwój dziecka. Cenna jest prawidłowa współpraca z rodzicem. Na warsztacie poruszyliśmy kwestię dokonywania prawidłowego protokołowania spotkań zarówno z dziećmi, jaki i rodzicami. 

 

Uczestnicy spotkania otrzymali w wersji elektronicznej materiały ze spotkania.

 

Dziękujemy Koleżankom za przybycie oraz bezcenne wskazówki, wymianę dobrych praktyk, nabytych w trakcie codziennej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

 

Liczymy na kolejne spotkania w tak licznym gronie, który odbędzie się 10 stycznia 2023 roku o godzinie 10.30 w siedzibie poradni.

 

Komponenty spotkania:

 

 1. Przegląd narzędzi diagnostycznych na różnych etapach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia)
 2. Wymiana refleksji i doświadczeń.
 3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
 4. Dyskusja.

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

 

 

                                                                                                                                                     Ewa Duchnowska
                                                                                                                                         Marta Brzozowska 


Inauguracja sieci pedagogów specjalnych

 

     W dniu 25.10.2022 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Łomży odbyło się spotkanie pedagogów specjalnych z łomżyńskich szkół i przedszkoli. W tym dniu rozpoczęliśmy cykl spotkań, które będą odbywały się raz w miesiącu. Na pierwszym warsztacie zostały przedstawione informacje związane z rolą pedagoga specjalnego w placówce. Czym zajmuje się taka osoba, jakie ma zadania zgodnie z rozporządzeniem, i jak realizować je w praktyce – to pytania i wątpliwości wybrzmiały na spotkaniu. Uczestnicy otrzymali przykładowe plany pracy na rok szkolny, karty pracy i arkusz obserwacji ucznia na lekcji.

 

Następne spotkanie odbędzie się 29.11.2022 o godzinie

10.30. w siedzibie poradni.

 • Oddamy się tematyce tworzenia wzorowej dokumentacji.
 • Chcielibyśmy wspólnie opracować przykładowe formularze dokumentów, które powinny znajdować się w teczce pedagoga specjalnego.

Dziękujemy naszym Koleżankom za obecność.

Należy podkreślić, że takie spotkania są dla nas wszystkich cennym miejscem wymiany doświadczeń.

Zapraszamy serdecznie!Kim jest pedagog specjalny?

Pedagog specjalny to profesja, którą coraz częściej możemy spotkać w różnych szkołach oraz placówkach oświatowych - i to nie tylko tych dedykowanych kształceniu specjalnemu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem kształcenia, każda szkoła/placówka ma obowiązek zapewnić edukację odpowiadającą potrzebom i możliwościom psychofizycznym ucznia - niezależnie od miejsca, w którym jest realizowana.

Poszerzająca się grupa dzieci i młodzieży, które z uwagi na swoje wyjątkowe potrzeby edukacyjne i rozwojowe są uprawnione do korzystania z tego rodzaju kształcenia powoduje, że pedagodzy specjalni coraz częściej pojawiają się w różnych elementach systemu oświaty.

 

Dlaczego specjalna?

Pierwszy człon nazwy jest czytelny - mówimy o pedagogice, czyli dziale praktycznych i teoretycznych działań zajmujących się edukacją, a w jej obrębie - procesem nauczania i uczenia się, zmierzającego do zdobycia wiadomości, wyćwiczenia umiejętności, wdrożenia do określonych wartości i kształtowania postaw.

Określenie pedagogiki mianem specjalnej może sugerować, że praktykujący ją pedagodzy zajmują się specjalną – nietypową, odmienną - grupą odbiorców. Współczesne naukowe autorytety w dziedzinie pedagogiki specjalnej, aby przenieść ciężar rozumienia określenia „specjalny” z adresatów kształcenia na sam jego proces - to nie nasi wychowankowie są specjalni, tylko my, pedagodzy, posługujemy się specjalnymi, czyli: nieszablonowymi, nietuzinkowymi, wykraczającymi poza schematy metodami pracy, stwarzamy specjalne - odpowiadające na potrzeby wynikające z rozwoju odmiennego od neurotypowego -warunki i sytuacje dydaktyczne.

Pedagog specjalny jako specjalista zatrudniony w placówce – akt prawny

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593 i 1594).

Zadania pedagoga specjalnego:

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

 • rekomendowaniu dyrektorowi szkoły/placówki do realizacji działań, które pozwolą na zapewnienie bardziej aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły/placówki oraz dostępności w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079)
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • określaniu warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych niezbędnych do nauki, również tych wykorzystujących technologie informacyjno - komputerowe, odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym oraz możliwościom psychofizycznym ucznia

2. Współpraca z zespołem odpowiadającym za prowadzenie kształcenia specjalnego dla  ucznia posiadającego odpowiednie orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego oraz zapewnienia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w:

 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

5. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, m.in. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi szkołami, przedszkolami i placówkami, rodzicami uczniów, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym.

6. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego związanego z wypełnianiem wyżej wymienionych zadań.

 

Tyle zostało zawarte w aktach prawnych, ale mamy świadomość, że właściwy obraz pedagoga specjalnego, zdefiniuje jego codzienna praca. Doświadczenia z każdego przepracowanego dnia w szkole, czy przedszkolu, będą weryfikować zapisy   w rozporządzeniach i ustawach.

Właśnie dlatego proponujemy formułę spotkań, które pozwolą nam wszystkim się doskonalić poprzez wymianę doświadczeń, poprzez wspólne znajdowanie najlepszych rozwiązań, służących tym wszystkim dzieciom, nauczycielom i rodzicom, którzy tego potrzebują.

 

                                                                                                         

Ewa Duchnowska

Marta Brzozowska


EUROPEJSKI TYDZIEŃ

ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 

W dniach 3-9 października obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Motywem przewodnim w tym roku jest hasło zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji "Przełamujemy bariery".

 

Wydaje się, że problematyka dysleksji jest doskonale wszystkim znana, w praktyce okazuje się jednak, że zazwyczaj jest to wiedza powierzchowna, jest w niej wiele nieścisłości i sprzeczności.

 

Wiedza o tym, czym jest dysleksja, jak ją rozpoznawać, jak jej przeciwdziałać oraz jak pracować z dziećmi z dysleksją rozwojową jest potrzebna nie tylko nauczycielom, ale również rodzicom, by rozumieli potrzebę wspólnych działań.

 

Zapraszamy na konsultacje indywidualne wszystkich, którzy chcieliby poznać szerzej problem dysleksji, a także nauczyć się podejmować działania służące jej przezwyciężaniu. Odpowiemy m. innymi na pytania/wątpliwości dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych, metod pracy z uczniem dyslektycznym oraz trudności emocjonalnych dzieci z dysleksją.

 

Dysleksji nie da się całkowicie zapobiec, ale można znacznie złagodzić jej konsekwencje. Dzięki większej świadomość dysleksji jest możliwe dostrzeżenie w porę objawów ryzyka i wczesna pomoc terapeutyczna - ćwiczenia korekcyjne (ćwiczenie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych) i kompensacyjne (ćwiczenie funkcji niezaburzonych po to, by stały się wsparciem dla zaburzonych lub aby mogły je w razie potrzeby zastąpić). Istotne jest też dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.

 

W najbliższych tygodniach pracownicy poradni przeprowadzą badania przesiewowe ryzyka dysleksji wśród uczniów klas I łomżyńskich szkół podstawowych.

 

Dzięki badaniom przesiewowym nauczyciel i rodzic otrzymają orientacyjną wskazówkę pozwalającą określić, które dzieci powinny być skierowane na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole, a które na pogłębione specjalistyczne badania psychologiczno-pedagogiczne na terenie poradni. Dzieciom o stosunkowo niewielkich trudnościach w nauce wystarczy pomoc rodziców i współpracującego z nimi nauczyciela. Natomiast uczniowie, którzy wymagają indywidualnej i jeszcze bardziej pogłębionej pomocy, mogą uczęszczać na terapię w poradni.

 

Publikacje i materiały rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji:

https://www.ptd.edu.pl/publikacje.html

https://www.ptd.edu.pl/materialydopobrania.html

 

 opracowała: Małgorzata Dąbrowska 

pedagog, terapeuta pedagogiczny


 „Festyn Szkół Zawodowych”

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży postanowiła po raz kolejny wyjść z inicjatywą, ułatwienia uczniom klas ósmych dokonania pierwszych wyborów edukacyjno-zawodowych.
Dnia 22 marca 2023r. w godzinach 10.00–13-30 odbyła się Giełda Szkół – „ Festyn Szkół Zawodowych” w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, przy Szkole Podstawowej nr 9

w Łomży. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie  finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Podczas w/w Festynu zaprezentowały wszystkie się technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące oraz bursy szkolne z terenu naszego miasta. Była to znakomita okazja, do  zapoznania  się z ofertą wszystkich łomżyńskich szkół ponadpodstawowych, szansa na zadanie pytania uczniom i nauczycielom, którzy o swoich placówkach udzielali tylko sprawdzonych i aktualnych informacji. Swoje stanowiska zaprezentowało łącznie 16 placówek. W czasie trwania Festynu odwiedziło nas ponad 1200 uczennic i uczniów  klas ósmych wszystkich szkół z terenu Miasta Łomży, a także z: Nowogrodu, Zbójnej, Kuzi, Dobregolasu, Kupisk, Wygody, Podgórza, Puchał, Pniewa, , Przytuł, Konarzyc, Jarnut, Szczepankowa , Śniadowa, Wizny i Rutek. Nasz Festyn odwiedził również Prezydent Miasta Łomży  Pan Mariusz Chrzanowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Paweł Piwowarski. Włodarz naszego Grodu nad Narwią szczególnie cenił sobie sobie   rozmowy bezpośrednie z młodzieżą i to zarówno tą ze szkół średnich jak i podstawowych. Zachęcał do nauki w łomżyńskich szkołach  średnich ale słuchał jednocześnie czego oczekują w kwestii edukacji dzisiejsi 15-latkowie.

Dziękujemy  serdecznie za  udział w w/w inicjatywie dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycielom oraz rodzicom uczniów, których wsparcie, będzie  niezwykle istotne w podejmowaniu prze ich pociechy pierwszych, poważnych życiowych  decyzji. Świadomy wybór, oparty na rzetelnej informacji jest pierwszym krokiem do sukcesów szkolnych uczniów w przyszłości. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia Giełdy Szkół on - line na stronie internetowej  naszej Poradni. Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące profili kształcenie w poszczególnych szkołach ale również wzory dokumentów składanych przy rekrutacji, filmy promocyjne oraz wiele innych  istotnych informacji.

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. polityka prywatności